Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen
REKISTERISELOSTE


Laatimispäivä 9.5.2016
Rekisterinpitäjä
GITTES HOME
Toivolantie 4 A
28400 Ulvila
puh. 045 279 8455

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Margit Naukkarinen
GITTES HOME
[email protected]
puh. 045 279 8455

Rekisterin nimi;
GITTES HOME Asiakasrekisteri (kuluttaja-asiakkaat)

Asiakastietojen käyttötarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Gittes homen ja asiakkaan välisen suhteen hoito ja ylläpito. Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään tiedottamiseen, markkinointiin, asiakassuhteen ja yhteydenottojen hoitamiseen sekä muihin asiakassuhteen ylläpitoon liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö
Kuluttaja-asiakkaiden asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
- Etunimi
- Sukunimi
- Osoite
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Mahdolliset tuotetilauksia koskevat tiedot ja tilaushistoria

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi tiedot, jotka asiakas ilmoittaa itse rekisterinpitäjälle.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteriin tallennettuja tietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin tiedot tallennetaan rekisterinpitäjän tietotekniseen järjestelmään. Järjestelmä on suojattu ja siihen sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain rekisterinpitäjä sekä järjestelmän tekninen ylläpitäjä. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja ei ole säädetty salassa pidettäviksi. Asiakas voi milloin tahansa pyytää rekisterinpitäjää poistamaan henkilötietonsa asiakasrekisteristä.

Rekisteröidyn oikeudet
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin itsestään kirjatut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamiseksi tulee toimittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti sähköpostitse. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys ennen tietojen luovuttamista. Asiakas voi erikseen kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä hänen henkilötietojaan markkinointitarkoituksia varten. Hänen tekemiinsä tilauksiin liittyvää yhteydenpitoa asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käyttäen ei voida kieltää.