Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen
REKISTERISELOSTE

Laatimispäivä 9.5.2016

Rekisterinpitäjä
Oy Via Roma 47 Ab
(Gitte’s Soap Shop)
Toivolantie 4 A
28400 Ulvila
puh. 045 279 8455

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Margit Naukkarinen
Oy Via Roma 47 Ab
(Gitte’s Soap Shop)
info.gittes@gmail.com
puh. 045 279 8455

Rekisterin nimi
Gitte’s Soap Shop: Asiakasrekisteri (jälleenmyyjät)

Asiakastietojen käyttötarkoitus
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Gitte’s Soap Shopin ja asiakkaan välisen suhteen hoito ja ylläpito. Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään tiedottamiseen, markkinointiin, asiakassuhteen ja yhteydenottojen hoitamiseen sekä muihin asiakassuhteen ylläpitoon liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö
Jälleenmyyjien asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
-Yrityksen nimi
- Y-tunnus
- Osoite
- Yrityksen edustajan:
o Etunimi
o Sukunimi
o Sähköpostiosoite
o Puhelinnumero
-Mahdolliset tuotetilauksia koskevat tiedot ja tilaushistoria

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi tiedot, jotka asiakas ilmoittaa itse rekisterinpitäjälle.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteriin tallennettuja tietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin tiedot tallennetaan rekisterinpitäjän tietotekniseen järjestelmään. Järjestelmä on suojattu ja siihen sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain rekisterinpitäjä sekä järjestelmän tekninen ylläpitäjä. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei ole säädetty salassa pidettäviksi. Asiakas voi milloin tahansa pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tietonsa asiakasrekisteristä.

Rekisteröidyn oikeudet
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin yrityksestään kirjatut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamiseksi tulee toimittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti sähköpostitse. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys ja hänen oikeutensa yrityksen tietoihin ennen tietojen luovuttamista. Asiakas voi erikseen kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä yrityksensä tietoja markkinointitarkoituksia varten. Yrityksen tekemiin tilauksiin liittyvää yhteydenpitoa asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käyttäen ei voida kieltää.